sss

 

逃离城市的混乱,回到你在后川诺瓦世界的 “第二个家” (NovaWorld Ho Tram),在那里你可以沉浸在绿色的自然空间中,呼吸新鲜纯净的空气。

登记信息

HOTLINE: 0909 888 886

地址

Novaland样板房区
Ho Chi Minh 市第2郡第Binh Khanh坊Mai Chi Tho路26号
Sales Gallery
Ho Chi Minh 市第Phu Nhuan郡第8坊Nguyen Van Troi路74号
NovaWorld Ho Tram的位置
Ba Ria-Vung Tau 省Xuyen Moc 县
Ha Noi Sales Gallery
Ha Noi市第Hai Ba Trung郡第Ngo Thi Nham路63-65号